Object storage چیست؟ (معایب و مزایا و تفاوت با انواع دیگر)

Object storage چیست؟ (معایب و مزایا و تفاوت با انواع دیگر)

Object storage چیست؟ (معایب و مزایا و تفاوت با انواع دیگر)

Object storage که به آن ذخیره سازی مبتنی بر اشیا هم می گویند، رویکردی است برای آدرس دهی و دستکاری شیوه ذخیره سازی داده ها به عنوان واحد های مجزایی که به آن ها شی می گویند. اشیاء در یک مخزن واحد نگهداری می شوند و به صورت فایل در داخل پوشه های تو در...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;