دوره جامع آموزش گیم میکر | بازیسازی با Game Maker 8.1

دوره جامع آموزش گیم میکر | بازیسازی با Game Maker 8.1

دوره جامع آموزش گیم میکر | بازیسازی با Game Maker 8.1

در این دوره آموزشی در ابتدا گیم میکر را نصب میکنیم. سپس با گیم میکر آشنا میشویم و ابزارهای آن را بصورت کلی خواهیم شناخت. بعد از آن به سراغ ساخت پروژه های عملی و یادگیری کاربرد ابزارها میرویم. در حین یادگیری با برخی ابزارهای جانبی برای پیشرفت و توسعه ساخت بازیها آشنا میشویم که بسیار کاربردی و مناسب است . در آخر هم بازیسازی با کدنویسی را فرا میگیریم و از حالت کدنویسی بیرون خواهیمبرگشتو سپس دوره به اتمام خواهدفرستادو آماده خواهیممیبودکه به نرم افزارهایی همچون گیم میکر استودیو و یا کانستراکت مهاجرت کنیم. نوشته دوره جامع آموزش گیم میکر | بازیسازی با Game Maker 8.1 اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;