آموزش نرم افزار Hysys و نکات کاربردی برای مبتدیان

آموزش نرم افزار Hysys و نکات کاربردی برای مبتدیان

آموزش نرم افزار Hysys و نکات کاربردی برای مبتدیان

این آموزش شما را با ابزار های آنالیز بصری و تعاملی برای کار با داده های فرا طیفی آشنا می کند. در این آموزش، شما: نما های طیفی از داده های بازتابی AVIRIS را تجزیه و تحلیل می کنید. طیف های تصویر را با طیف های کتابخانه ای شناخته شده مقایسه می کنید. طیف های...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;